Geschiedenis

Buurtvereniging 't Tipke te Budel. de geschiedenis door de jaren heen.

Oprichting

Het was in de tweede helft van de jaren zeventig dat er in onze omgeving behoefte was om een buurtvereniging op te richten. Als voorbeeld was er buurtvereniging de Broekkant, Heikant, Klein schoot, enz. Al diverse malen werd er over gesproken maar geen initiatief genomen. In de v. Houtstraat waren het oa. Henk Meusen, Jan van der Looij, Jen Adams en Toon van Mierlo die het wel zagen zitten om iets te doen. Toen echter op het zilveren huwelijks feest van Don en Marjan Aarts in de W. de Zwijgerstraat ook dezelfde gedachten uit gingen werd er meteen contact gezocht met enkele feestgangers om tot daden te komen. De initiatiefnemers uit die buurt waren de Fam. van Cranenbroek ñ van Moorsel. Er werd een eerste bijeenkomst georganiseerd bij Jen Adams in zijn woonkamer. We waren het er al snel over eens dat het -nu of nooit- was. Na wat geklets over regels, contributie, activiteiten maar vooral hoever gaan we met de buurtvereniging. Er werd besloten om een oprichtings vergadering te beleggen in zaal de Wielerbaan. De straten die werden uitgenodigd werden waren: de W. de Zwijgerstraat, de Burg. V. Houtstraat tot de school en de Burg. V. Udenstraat. De opkomst was geweldig dus bleek er behoefte te zijn om elkaar eens op een andere manier te leren kennen. Na een inleiding werd een bestuur gekozen:

Voorzitter: Jen Adams

Secretaris: Liesbeth Feron

Penningmeester: David Broers

Verder nog enkele bestuursleden met oa Mevr. v. Cranenbroek ñ van Moorsel.

Onze buurt zag er nog heel anders uit, denk maar eens aan het huis van de Fam. Keepkens, het cafe t Zwijgerke met Tiel van Gennip, de boerderij van Harry Vos en van de Fam. Duisters, de boerderij van Toke Umans, Kolenboer en Oliehandel v. Horne, de boerderij van de Fam Umans tegen over v. Horne, de Fam. Spee, de boerderij van de Fam. v. Hunsel. Ook de Anna van Saksenstraat was toen nog maÔsveld met natuurlijk niet te vergeten de vele woningen die tussen de bestaande woningen van toen gebouwd zijn. Oa. Pierre en Nicky Looymans, Mark Steijvers en Jannemiek van Mierlo en niet te vergeten de vernieuwing van de W. de Zwijgerstraat.

Wat bleef was t Tipke.

Activiteiten

Op de oprichtingsvergadering werd ook de contributie vastgesteld. Deze mocht niet al te hoog zijn zodat ieder wel mee zou doen. De penningmeester ging persoonlijk deze contributie aan huis ophalen wat hem veel tijd ging kosten. David dronk graag een borreltje mee als hem dat aangeboden werd. Subsidie van de gemeente was er in de begin jaren niet.

Toch werd er het gehele jaar door iets georganiseerd:

Nieuwe buurtbewoner: een klein bloemetje met een welkomskaart.

Huwelijk: Bestuursafvaardiging op de receptie met een kaartje en een klein envelopje.

Geboorte van een kind: Een bestekje namens de buurtvereniging, gekocht tijdens een aanbieding op een beurs.

Zilveren huwelijk, Gouden huwelijk, een aangepast bedrag in een enveloppe.

Sterfgeval: de naaste buurtbewoners nemen actie voor een bloemstuk of iets aangepast in overleg met de familie. De buurtvereniging deed een kaart met een misintentie voor zijn of haar zielenrust.

Een maal per jaar een uitstapje naar een pretpark.

Paaseieren rapen.

Sinterklaas.

Kerststukjes maken.

Kienavonden

Sport, oa droppings, voetbal, fietstocht.

Feestavond

Jaarvergadering met kaart/buurtavond.

Het eerste gouden huwelijk wat in onze buurt gevierd werd was bij de Fam. Kneepkens. Door Jan Hacken werd in samenwerking met Wim van Ham een gouden kroon met boog gemaakt. Deze kroon met boog is later nog diverse malen verhuurd aan andere buurtverenigingen om zodoende ook nog wat geld in het laatje te krijgen.

Het rapen van paaseieren door de kinderen van onze buurt vond plaats bij de Fam. Kooken in de Burg.v. Ginnekenstraat, zij hadden een grote, fraaie tuin en dicht in de buurt. Opvallend was wel dat de paashaas vrij veel gekookte en geverfde eieren had verstopt. De Sint kwam bij de kinderen aan huis om ieder zijn of haar verhaal te laten doen. 10 min. per gezin met kinderen. Met kerst werd er in huize Adams een party gehouden waar dan met snoeischaar, berken plankjes uit de staatsbossen aangevuld met oase en kaarsjes uit de winkel van Wim en Anneke de Coevering uiteraard tegen kostprijs of vaak nog minder, de prachtigste kerststukken gemaakt werden bestemd voor de ouderen en de zieken onder ons. De kienavonden werden ook goed bezocht. Prijzen kwamen vooral uit aanbiedingen van onze plaatselijke middenstanders en aangevuld met aanbiedingen van de Macro. Het gehele jaar door verzamelde Nelly Adams de prijsjes op haar zolder. De topper die ooit verkiend is geworden was een pop van de hand van Lieske Spee. Ons eerste uitstapje met de buurt was met eigen vervoer naar de Animalie in Eindhoven. Later volgden Bokrijk, Valkenburg, Wanroy, Beekse Bergen, Bobbejaanland, enz.

We kunnen ons allemaal nog wel herinneren de watergevechten in Wanroy. Deelnemers Jos van Horne, Henk Meusen, Ries Govers, Jan van der Looij, Jan Hegge enz. Diversen hebben een nat pak gehaald. De winnaars waren diegenen die het gevecht aanschouwden en zodoende droog bleven. Hier is nog lang over nagesproken.

Ook de droppings waren leuk met op het einde erwtensoep en zult met roggebrood. Deze droppings werden later vervangen door sterwandelingen. Bij elk tussenpunt stond een opdracht die je dan op weg naar de volgende ster moest vervullen. Bij de laatste ster kreeg je pas te horen waar het eindpunt lag.

Ons voetbalteam heeft in de beginjaren toch leuke successen geboekt. We speelden wedstrijden op het sportpark in Budel, achter de Valk in Soerendonk en in Stramproy. Het mooiste waren de wedstrijden achter het cafÈ van de Fam. van Deurzen in de fabriekstraat. Hier werd hard getraind maar er werden hier ook wedstrijden gespeeld. Er speelden mee: Jan Hegge, Huub en Wim Vos met de kinderen, Jen Adams, Jan van der Looy, Jen Broers, Wim Feron, Wim van Lierop, Harry Vaessen, Fam v. Hooff, Fam van Hunsel enz.

In 1980 kreeg onze buurt met een heel bijzonder feest te maken: Prins Carnaval 1980, Jos van Horne.

In onze buurt was inmiddels al een carnavalsgroep ìDe Malle Janneî actief. Na overleg met deze groep is toen besloten om de buurtbewoners die mee wilden doen aan de carnaval van 1980 zich aan mochten sluiten bij ìDe Malle Janneî. De carnavalsgroep moest los blijven van de buurtvereniging om belangenverstrengeling te voorkomen. Een carnavalsgroep drinkt meer dan melk en een buurtvereniging is niet in staat om carnavalsvierders hun dorst te lessen. Er deden in 1980 ongeveer 90 leden mee met de optocht. Onze buurt werd omgedoopt tot oliewijk waar de postbode zelfs de post bezorgde. Natuurlijk denken we hier ook terug aan een van onze grote animators: Janus van Leeuwen. De carnavalsgroep heeft 18 jaar meegedaan aan optochten in Budel en halfvasten optochten in BelgiÎ.

Ook heeft onze buurt voorop gestaan om het verkeer in de Burg v. Houtstraat te verminderen. Tot aan de Raad van State toe is er gevochten om vrachtwagens uit onze buurt te houden. Dit heeft geleid tot het opwaarderen van de Midbuulweg en Mulkstraat en het aanleggen van verkeersremmers in onze buurt.

In de beginjaren was er zeer weinig geld in kas. Toch kon er veel georganiseerd worden omdat er telkens bij activiteiten een kleine bijdrage gevraagd werd. Ook het kienen bracht het nodige op. Bovendien was tijdens de jaarlijkse feestavond, met live muziek, een niet weg te denken loterij. Om de buurt zo levendig mogelijk te houden is het bestuur na ongeveer 10 jaar, volgens een rooster van aftreden, opgevolgd door andere leden uit onze buurt. Na 10 jaar heeft Bert Habraken mij opgevolgd als voorzitter. Natuurlijk hopen wij allemaal dat onze buurtvereniging een goede toekomst mag hebben. Het is belangrijk dat je jouw eigen buurtbewoners beter leert kennen en niet alleen maar van die man of vrouw die de auto in de garage zet.

Budel 29 september 2011

Auteur: Jen Adams