Tijdelijke wijziging inzameling oud papier

Tot 1 juni 2020 zal in de even wekenhet oud papier worden opgehaald door Renewi. Dit gebeurt op dezelfde dag waarop ook de GFT-container wordt geleegd.

Vanaf 11 juni 2020 zal het oud papier weer door de buurtvereniging worden opgehaald. Overige inzameldata kunnen worden teruggevonden via de gemeentewijzer (zie het kopje "afvalwijzer").