Buurtvereniging 't Tipke Budel anno 1977

Welkom op de site van buurtvereniging 't Tipke


Welkom op de website van buurtvereniging 't Tipke.
Wij hopen dat u veel woonplezier beleeft in onze gezellige buurt!
Een van de onderdelen die daaraan een bijdrage kan leveren, is buurtvereniging 't Tipke.

De buurtvereniging is opgericht op 2 juni 1977.

De doelstelling van de vereniging is werkzaam te zijn in het belang van alle personen wonende in de volgende straten:


Straten

Gedeelte van de Weth. Van Hunselstraat
Anna van Saksenstraat
Willem de Zwijgerstraat
Gedeelte van de Burg. Van Houtstraat
Burg. Van Udenstraat
Gedeelte van 't Inne
Gedeelte van de Nieuwstraat

Bijzondere aandacht hierbij is de bevordering van de sociale betrokkenheid, scheppen van een prettige leefgemeenschap en zorgdragen voor ontspanningsmogelijkheden voor alle categorieën leeftijden.

Indien wenselijk zet de vereniging zich in voor overige zaken.
Hierbij valt te denken aan verkeersvraagstukken, problemen op het gebied van ruimtelijke ordening etc.

Jaarlijks organiseren wij diverse activiteiten.
Aan het begin van het jaar wordt bekend gemaakt wanneer we welke activiteiten zullen organiseren.

Om de activiteiten te bekostigen vragen wij een jaarlijkse contributie van

10 euro voor éénpersoonshuishoudens en 20 euro voor meerpersoonshuishoudens.

Daarnaast halen een aantal leden van de buurtvereniging maandelijks oudpapier op, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de vereniging.


Mocht u lid willen worden van de buurtvereniging of nog nadere informatie wensen dan kunt u contact opnemen met een van onderstaande bestuursleden:

Voorzitter Lyon van der Heijden / W. de Zwijgerstr. 30C / Tel: 0495-844041
Secretaris Loes Haex - Broers / Willem de Zwijgerstr. 22 / Tel: 06-18499650
Penningmeester Teun van Lierop
Bestuurslid Nicky Broers - Lammers / W. de Zwijgerstr. 18 / Tel: 06-23494588
Bestuurslid Jolanda Selder / Burg. v Houtstraat 15 / Tel: 0495-499633


Lid worden kan door het aanmeldformulier in te vullen en in te leveren bij de secretaris.

Aanmelden

De contributie wordt jaarlijks opgehaald kort na de ALV in de maand maart van enig jaar.
Andere mogelijkheid is dat u zelf de contributie overmaakt op onze bankrekening bij de

Regio-Bank Budel via IBAN NL62RBRB0691894388.
Dit laatste verdient de voorkeur.

Tot ziens in de buurt!

Met vriendelijke groet,
Bestuur BV 't Tipke